Galerie

V souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) ohledně ochrany osobních údajů upozorňujeme, že na akci je pořizován fotografický, případně video záznam pro účely prezentace a archivace. Dle uvedeného nařízení můžete požadovat v odůvodněných případech o vymazání příslušného záznamu.
Víkendy
Obrázky: 4952
27. 3. 2014
Dovolené
Obrázky: 6902
27. 3. 2014
Turnaje
Obrázky: 4701
27. 3. 2014
Akce
Obrázky: 359
27. 3. 2014