Rožnov Tenisový kemp 2016 (3. – 12. 7. 2016)

alert V souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) ohledně ochrany osobních údajů upozorňujeme, že na akci je pořizován fotografický, případně video záznam pro účely prezentace a archivace. Dle uvedeného nařízení můžete požadovat v odůvodněných případech o vymazání příslušného záznamu.
záznamy: 101 - 139 / 1392


záznamy: 101 - 139 / 1392